Waarde goud

Goud; de rots in de financiële branding

Investeren en beleggen in goud wordt al eeuwenlang gedaan. Dat is niet zo vreemd; goud heeft een stabiele waardefactor. Hoe komt dat precies? In dit artikel zullen we daar wat verder op ingaan. Door de inflatie en de economische crisis schommelen belangrijke munteenheden zoals de dollar en de euro in waarde. Daardoor wordt de waarde goud steeds hoger en stabieler en is het heel interessant om in goud te investeren. Waarde goud wordt weergegeven per gram, kilogram of, zoals in Amerika gebruikelijk is, per troy ounce.

Waarde goud is blijvend

Waarde goud is intrinsiek. Dat wil zeggen dat het materiaal zelf waardevol is, dit in tegenstelling tot geld. Goud is moeilijk om te delven, het is zeldzaam, onverwoestbaar en wordt al duizenden jaren over de hele wereld gezien als waardevol. Al deze eigenschappen van goud maken het tot een goede investering.

Waarde goud

Waarde goud biedt bescherming tegen vermogensverlies

Juist in tijden van economische crisis, politieke onzekerheid en de daarbijbehorende hoge inflatie, hoge rentes en de waardevermindering van valuta, blijft goud een stabiele factor. Het biedt een uitstekende bescherming tegen vermogensverlies.

Terwijl andere financiële producten zoals obligaties, (staats)leningen, aandelen, valuta, (staats)obligaties, bankdeposito’s, spaarrekeningen enzovoort sterk in waarde kunnen verminderen, is goud het enige waar u in kunt investeren of beleggen waarbij de counterpartyrisk (prestatie van de tegenpartij die de waarde garandeert) geen risicofactor is. Banken kunnen failliet gaan (dat hebben we de laatste jaren allemaal kunnen zien), hetzelfde geldt voor bedrijven, en overheden kunnen onder hun contractuele verplichtingen uitkomen door bijvoorbeeld het creëren van inflatie en/of devaluatie van de valuta. De waarde goud, fysiek goud, is blijvend en zal altijd waarde representeren.

Waarde goud biedt bescherming tegen inflatie

De overheid en banken zeggen altijd de bevolking te willen beschermen tegen de inflatie, maar het tegendeel schijnt waar te zijn. Zij schijnen juist de belangrijkste veroorzakers van de inflatie te zijn. De bewust gecreëerde inflatie (inflatiepolitiek) is namelijk gunstig voor  partijen met veel schulden en ongunstig voor partijen die een vermogen op willen bouwen. Als men terugkijkt naar het verleden zien we dat het met die bescherming tegen de inflatie niet zo goed is gegaan! De waarde goud is echter in al die tijd in stand gebleven en zelfs vermeerderd. Er zijn wel enkele periodes geweest waarbij het gunstiger was om in iets anders dan goud te beleggen, maar op de lange termijn is er geen enkele investering die zijn koopkracht zo goed behoud als baar goud.

Waarde goud neemt alleen nog maar toe

Een andere reden waarom de waarde goud toeneemt is door de verhouding van vraag en aanbod. De goudproductie in de wereld neemt al tijden af, terwijl de vraag naar goud juist toeneemt. In de grote goudproducerende landen zijn al heel lang geen nieuwe grote goudvondsten gedaan, waardoor de waarde goud alleen maar stijgt. De vraag naar goud neemt toe, mede door de crisis en inflatie en het aanbod neemt af; dat laat de waarde goud enorm stijgen. Kortom; goud is en blijft een goede investering!